Detective Gent - Waasland - Antwerpen - Brussel

Welkom

Op zoek naar een wettelijk vergunde mannelijke of vrouwelijke detective?

Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen.

  • Gratis intake
  • Absolute discretie verzekerd
  • 7 dagen per week bereikbaar
  • Ervaren, hoogopgeleide mannelijke en vrouwelijke detectives 

Bedrijven

Als ondernemer hoeven wij u niet te vertellen dat goed personeel goud waard is. Loyale, plichtsgetrouwe en hardwerkende werknemers zijn echter dun gezaaid. Bovendien genieten deze werknemers van uitgebreide rechten waardoor het voor een onderneming financieel zware gevolgen kan hebben indien men zonder harde bewijzen stappen onderneemt jegens een werknemer.

Wij bespreken met u, al dan niet in samenspraak met uw advocaat, de problematiek waarmee uw onderneming wordt geconfronteerd en stellen een onderzoeksstrategie op maat van de specifieke noden op.

Onze onderzoekers zijn van overheidswege gemachtigd tot het uitvoeren van daden van opsporing voor onze cliënten. Van deze opsporingsdaden wordt een chronologisch verslag, ondersteund met beeldmateriaal opgesteld. Dit verslag is in rechte bruikbaar.

Ons kantoor staat garant voor absolute discretie. Wij geven nooit informatie vrij betreffende onze cliënten. Onze onderzoeksrapporten worden enkel overhandigd aan de cliënt, welke volledige zeggenschap heeft betreffende de eindbestemming hiervan.

Particulieren

Hebt u het gevoel dat er meer aan de hand is achter uw rug en wil u gewoon uitsluitsel? Hebt u een conflict met iemand? Wilt u een einde maken aan de situatie waar u zich op heden in bevindt? Is uw probleem geen prioriteit voor politie of parket of wordt u zelfs niet geloofd? Wij geven gericht advies op basis van de aard van uw probleem en kunnen voor u een strategie op maat van uw budget bepalen.

Wij zijn gemachtigd om bepaalde opsporingsactiviteiten te verrichten voor een opdrachtgever en verwerken een gedetailleerd overzicht van de vaststellingen die werden gedaan in een rapport. Dit rapport bevat een beschrijving van alle verrichte activiteiten, met inbegrip van de data, plaatsen en uren waarop die activiteiten verricht zijn. Ons eindverslag, alsook de bijhorende overtuigingsstukken zoals foto’s en beeldmateriaal, kunnen voorgelegd worden aan uw advocaat en desgevallend in rechte gebruikt worden.

De inlichtingen die de detective heeft ingewonnen, worden aan niemand anders dan de opdrachtgever bekend gemaakt. Wij staan garant voor absolute discretie.

© 2019 Engels & Partners - Detectives - Experten